Omvårdnadsmagasinet - stärker sjuksköterskor i sin yrkesroll

Omvårdnadsmagasinet är Svensk sjuksköterskeförenings populärvetenskapliga tidskrift. I artiklar och reportage skriver vi om omvårdnadsforskning och om sjuksköterskors arbete. Allt förpackat i en fräsch och lättillgänglig grafisk form. Upplagan är ca 40 000 exemplar och tidskriften skickas till alla Svensk sjuksköterskeförenings medlemmar. Tidningen utkommer med sex nummer per år.

Omvårdnadsmagasinet vill stimulera den professionella utvecklingen genom att sprida resultat från forskning och utveckling till alla sjuksköterskor och bidra till att de omsätts i klinisk verksamhet. Vår utgångspunkt är att skriva om aktuell omvårdnadsforskning så att ett ämne kan intressera alla sjuksköterskor, oavsett vilken medicinsk specialitet hon eller han arbetar inom.

Omvårdnadsmagasinet görs av A4 Text & Form på uppdrag av Svensk sjuksköterskeförening. Uppslag och idéer till artiklar lämnas till chefredaktör Ann-Cathrine Johnsson,
tel: 070-256 97 57, e-post: ann-cathrine@a4.se

Layout och grafisk form görs av Louise Bååth, A4.
V-TAB Vimmerby trycker tidningen.

Prenumeration
Vill du prenumerera så är årskostnaden för sex nummer: 450 kr i Sverige, 500 kr i Norden, 550 kr i övriga världen. Du kan prenumera via knappen nedan.

 

Utgivningsdagar 2024
Nr 1 – 9 februari
Nr 2 – 12 april
Nr 3 – 10 juni
Nr 4-5 – 7 oktober
Nr 6 – 22 november

Kontaktinformation
Adressen till Omvårdnadsmagasinet är:
Omvårdnadsmagasinet
A4 Text & Form AB
Bondegatan 21, 116 33 Stockholm

Adressen till Svensk sjuksköterskeförening är:
Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm
Tel: 08-412 24 00

ISSN-nummer 1652-0858

Omslag 3 2021