Hallå där

Humaniora + medicin = sant

Katarina Bernhardsson

Katarina Bernhardsson, docent i litteraturvetenskap och lektor i medicinsk humaniora vid Lunds universitet. Foto: Emma Larsson

Hallå där Katarina Bernhardsson, biträdande centrumledare för nystartade Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora vid Lunds universitet.

Text: Ann-Cathrine Johnsson

Vilken är bakgrunden till centret?

– Tanken är att kunna skapa en mötesplats för forskare från olika vetenskapliga traditioner, men också att föra in det humanistiska perspektivet inom medicinen, i till exempel vårdutbildningar. Centret har kommit till av en donation och donatorns uttryckliga vilja handlar mycket om mötet och bemötandet mellan patienter och vårdpersonal, så det är ett viktigt fokus för oss att vara med och förbättra.

På vilket sätt kan humaniora inom medicinen vara intressant för sjuksköterskor?

– Vårt mål är att vi ska kunna bidra konkret till utbildningen på universitetet, men också i andra fortbildningssammanhang ute i vården. Nya perspektiv och metoder kan både stärka den professionella identiteten och skapa möjligheter att reflektera över patienter och yrkesrollen på ett nytt, mer övergripande sätt. Humanioraperspektivet berikar analysen av den egna verksamheten. Men det här är något vi fortfarande utforskar och något som sjuksköterskorna själva säkert kan bidra med tankar och idéer kring.

Finns det andra liknande center i landet?

– Ja, ett i Uppsala och ett i Linköping. Hos samtliga finns ett intresse för en bredd och att ta in olika perspektiv, men vi har lite olika inriktningar. I Uppsala är till exempel den idéhistoriska bakgrunden stark, medan den litterära delen är starkast hos oss i Lund.

Hur ser du på centrets framtida verksamhet?

– Vi vill erbjuda intressanta sätt att tänka och bli klokare tillsammans. För mig är det viktigt att vi inte kommer med någon slags färdigt svar, utan vi vill ge utrymme för att mötas och diskutera. Ämnet finns sedan tidigare i USA och England och även i lite mindre grad på andra ställen i Europa, och nu håller det verkligen på att formeras i Sverige och bli synligt på riktigt!

Publiceringsdatum: