Forskning

Välfärdsteknik ökar inte äldres trygghet

Välfärdsteknik och äldre

Hälsa ses inte som det målet med välfärdsteknik för äldre, utan ett medel för att uppnå självständighet. Illustration: Getty Images

Tanken med välfärdsteknik är att göra äldre mer delaktiga och öka deras trygghet. En ny avhandling visar att det inte har blivit så. Dessutom lämnas anhöriga utanför vården och omsorgen.

Text: Jenny Ryltenius

Vill du läsa hela artikeln?

Bli medlem / logga in

Är du prenumerant utan att vara medlem, kontakta info@swenurse.se

Publiceringsdatum: