Tidskriften Sömn och hälsa

Omslagsbild Sömn och Hälsa

Tidskriften Sömn och hälsa ges ut via Kungliga biblioteket av Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk Sjuksköterskeförening i samarbete med Forskningsplattformen Hälsa i samverkan vid Högskolan Kristianstad.

Syftet med tidskriften är att sprida praktiknära kunskap om sömn och hälsa.

Tidskriften ges ut två gånger per år. Artiklar är tillgängliga open access.

Sömn och Hälsa (kb.se) Länk till annan webbplats.

Tidskrifter från nr 5 (2021 och framåt) finns på publiceras plattform. Nummer 1-4 (2019-2020) finns här: www.hkr.se/tidskrift-somn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redaktion

HUVUDREDAKTÖR

Pernilla Garmy, leg. sjuksköterska, barnsjuksköterska, professor i omvårdnad
Fakulteten för Hälsovetenskap
Högskolan Kristianstad

Epost: Pernilla.garmy@hkr.se

SUPPORTKONTAKT

Epost: somnhalsa@hkr.se

MEDREDAKTÖRER

Linda Gellerstedt, leg. sjuksköterska, assisterande lektor
Karolinska Institutet
Epost: linda.gellerstedt@ki.se

Amanda Hellström, leg. sjuksköterska, docent
Linnéuniversitetet
Epost: amanda.hellstrom@lnu.se

Arja Höglund, leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap
Karolinska universitetssjukhuset
Epost: arja.vehkala-hoglund@regionstockholm.se

Annika Norell, leg. psykolog, docent
Örebro universitet
Epost: annika.norell@oru.se

Christina Sandlund, leg. sjuksköterska, distriktssköterska, doktor i medicinsk vetenskap
Karolinska Institutet
Epost: christina.sandlund@ki.se

REDAKTIONSRÅD

Serena Bauducco, fil. dr i psykologi. Postdoktor, Örebro universitet

Rhiannon Djupdalen, leg. sjuksköterska, medicine master i omvårdnadsvetenskap, Västerviks kommun

Alicia Garcia Lantz, leg. sjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset

Patricia Granzin, leg. biomedicinsk analytiker, Aleris Sabbatsberg

Gita Hedin, folkhälsopedagog, lektor i folkhälsovetenskap, Högskolan Kristianstad

Malin Jakobsson, barnsjuksköterska, distriktssköterska, universitetslektor, Jönköping University

Maria Nordin, docent, universitetslektor i psykologi, Umeå universitet

Anna Smedberg Bondesson, biträdande professor i litteraturvetenskap, poet, Högskolan Kristianstad

Göran Stillberg, leg läkare, specialist i allmänmedicin och sömnsjukdomar, Sömnapnémottagningen Capio läkargruppen Örebro

Maria Tillfors, leg. psykolog, professor i klinisk psykologi, Karlstads universitet

Senast publicerad: