Tidskriften Sömn och hälsa

Tidskriften Sömn och hälsa ges ut via Kungliga biblioteket av Nätverket Sömn och Hälsa i Svensk Sjuksköterskeförening i samarbete med Forskningsplattformen Hälsa i samverkan vid Högskolan Kristianstad.

Syftet med tidskriften är att sprida praktiknära kunskap om sömn och hälsa.

Tidskriften ges ut två gånger per år. Artiklar är tillgängliga open access.

Sömn och Hälsa (kb.se) Länk till annan webbplats.

Tidskrifter nr 1-4 (2019-2020) finns här: www.hkr.se/tidskrift-somn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Redaktör för tidskriften Sömn och Hälsa

Pernilla Garmy, leg. sjuksköterska, barnsjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, professor i omvårdnad, prodekan för fakulteten för hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad: pernilla.garmy@hkr.se.

Medlemmar i redaktionen

  • Linda Gellerstedt, assisterande lektor, doktor i medicinsk vetenskap, leg. sjuksköterska, Karolinska Institutet.
  • Patricia Granzin, leg. biomedicinsk analytiker. Specialisering inom polygrafiteknik, sömnapné och CPAP-behandling. Aleris Klinisk fysiologi, Sabbatsberg.
  • Amanda Hellström, docent, doktor i medicinsk vetenskap, leg.sjuksköterska. Universitetslektor, Linnéuniversitetet.
  • Arja Höglund, doktor i medicinsk vetenskap, leg. sjuksköterska. Magister i klinisk neurologi. Karolinska Institutet /Karolinska Universitetssjukhuset.
  • Annika Norell, docent i psykologi, leg. psykolog. Örebro universitet.
  • Christina Sandlund, doktor i medicinsk vetenskap, distriktssköterska. Karolinska Institutet, Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm

Medlemmar i vetenskapliga rådet

  • Maria Tillfors, leg. psykolog, Professor i klinisk psykologi, Karlstads universitet, Sverige.
  • Anna Smedberg Bondesson, Biträdande professor i litteraturvetenskap, ämnesföreträdare i svenska, Högskolan Kristianstad.
  • Siri Jakobsson Störe, leg. psykolog, specialist i klinisk barn och ungdomspsykologi. Doktorand i psykologi, Karlstads universitet.
  • Serena Bauducco, fil. dr i psykologi. Postdoktor, Örebro universitet.

Senast publicerad: