Ordförande har ordet

Jag som är ordförande i Nätverket Sömn och Hälsa, och redaktör för tidskriften Sömn och Hälsa heter Pernilla Garmy.

Jag är barnsjuksköterska med drygt tio års erfarenhet som skolsköterska i Lund. Jag disputerade 2016 med en avhandling om hälsopromotion i skolan. Jag arbetar nu som professor vid Fakulteten för Hälsovetenskaper vid Högskolan Kristianstad där jag leder forskningsmiljön Children’s and Young People’s Health in Social Context – CYPHiSCO www.hkr.se/cyphisco Länk till annan webbplats.. Jag är affilierad vid WHO-CC Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård vid Lunds universitet. Min forskning är inriktad på sömn, hälsa och välmående hos barn och ungdomar.

Senast publicerad: