Ordförandes ord

Forskning och utveckling är en betydelsefull del i hälso- och sjukvården. Att forska är såväl berikande som utvecklande och en del av sjuksköterskans profession.

Omvårdnadsforskningens fokus är att göra vården bättre, säkrare och mer jämlik för såväl personer med behov av vård som deras närstående.

I flera rapporter återkommer hinder för god patientnära forskning. Några exempel på hinder är fokus på vårdproduktion, svårigheter att skapa tid åt forskning samt brist på ledarskap med akademisk kompetens. Ytterligare ett problem är att forskaren är beroende av såväl vården, som universitet och finansiärer. Jag får ofta frågor av sjuksköterskor och chefer i verksamheten om hur man börjar forska; Vad behövs? Var hittar jag personer som kan hjälpa mig med min idé? Hur kan jag bli doktorand? Det är uppenbart att det saknas en organisation för, och nätverk av, forskande sjuksköterskor eller tvärvetenskapliga team som kan ta sig an forskningsidén och intresset.

Forskning inom omvårdnad behöver prioriteras. Det behövs pengar som är riktade direkt till sjuksköterskors kompetensutveckling och till omvårdnadsforskningen. Stärkta resurser och utvecklade strukturer för omvårdnadsforskning är avgörande för kvalitetsutveckling och tillgång till en säker och jämlik hälso-och sjukvård.

Till regeringens kommande forskningsproposition har Svensk sjuksköterskeförening föreslagit följande satsningar:

  • Forskning, utbildning och utveckling med fokus på God och Nära vård
  • Förenade anställningar för disputerade sjuksköterskor för att säkra kunskapsöverföring i den patientnära vården och i utbildningar
  • Riktade forskningsmedel till omvårdnadsforskning

Tummen upp: alla forskningsintresserade sjuksköterskor hälsas välkomna till Nordic Conference in Nursing Research den 2–4 okt 2024 i Stockholm. Anmälan öppnas 1 december!

Tummen ner: Att den internationella humanitära rätten om skydd för sjukvårdspersonal, sjukvårdsinrättningar samt till sjuka och skadade inte respekteras. Detta drabbar patienter, civila och våra kollegor runt om i världen vid krig och konflikter.

Publiceringsdatum: