Nya publikationer inom omvårdnad

Publikationer

Svensk sjuksköterskeförening släpper regelbundet publikationer som tar upp kunskap inom omvårdnad. Här kommer tre av de senast utkomna!

Klimatsmart hälso- och sjukvård

I Svensk sjuksköterskeförenings nya broschyr Klimatsmart hälso- och sjukvård finns många konkreta exempel på hur sjuksköterskor i sitt arbete kan bidra till en mer och hållbar hälso- och sjukvård. Den finns att ladda ned på: www.swenurse.se Länk till annan webbplats.

Livshjälp, dödshjälp och palliativ vård i livets slut – ett diskussionsunderlag

Som sjuksköterskor kan vi få frågor och delges tankar om dödshjälp från livströtta, svårt sjuka eller döende personer. Denna publikation syftar till att främja diskussion och reflektion kring frågor om dödshjälp och palliativ vård. Den tar inte ställning i frågan om dödshjälp, utan ambitionen är att bidra till problematisering av centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut.

Ny rapport: alkohol och hjärnan

Det här är den 10:e rapporten i serien Alkoholen och samhället. Alkohol är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Samtidigt kan minskad alkoholkonsumtion förbättra hälsan hos personer med psykisk ohälsa. Det visar en ny sammanställning om alkoholens många konsekvenser på hjärnan, gjord av en internationell forskargrupp. Bakom rapporten står bland annat Hjärnfonden och Svensk sjuksköterskeförening. Publikationen finns att ladda ned eller beställa på: https://alcoholandsociety.report/ Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum: