Ledarskap

De har gjort sig av med gamla hierarkier

Södertälje2

Foto: Samuel Unéus

På Södertälje sjukhus har sjuksköterskorna ett stort försprång. Sedan 2010 har sjukhuset något så ovanligt som en matrisorganisation med erfarna sjuksköterskor på alla ledningsnivåer.

Text: Lotta Engelbrektson

När Södertälje sjukhus ersatte sina kliniker med matriser för ett drygt decennium sen luckrades de gamla hierarkierna upp och nu är sjukhuset på god väg mot en plattare organisation.

I stället för att jobba i ett stuprör på en vårdavdelning med en läkare som chef, fick omvårdnadspersonalen ett eget verksamhetsområde, VO Vård. Ledarskapet har fördelats på flera huvuden och i toppen finns en sjuksköterska som chef.

Omvårdnadschefen Lena Swedberg och verksamhetschefen Lena Kruse sitter båda med i sjukhusledningen och tänker inte låta tillfället gå dem ur händerna. Att sjukhuset nu dessutom ska delta i studien Magnet4Europe är det bästa som har hänt på många år.

– Vår ledningsstruktur är en fördel för oss när vi kommer in i Magnetmodellen. Vi vet hur man skapar en samsyn och vi har redan gemensamma standarder. Bland annat sitter alla vårdavdelningarnas förstalinjechefer med i ledningsgruppen för verksamhets­område Vård, säger Lena Kruse.

Södertälje3

Lena Swedberg och Lena Kruse tycker att Region Stockholms kompetensmodell ska bli ännu tydligare. Foto: Samuel Unéus

Innan hon började i Södertälje ­tjänstgjorde hon i många år på Sankt Görans sjukhus. Där hade ledningen byggt en kultur av förbättringsarbete som genomsyrade alla nivåer. Lena Kruse har haft stor nytta av sin kunskap därifrån.

– Södertälje sjukhus har mycket gratis. Det är ett förhållandevis litet sjukhus och matrisorganisationen är speciell, säger hon.

Lena Swedberg är sedan två år tillbaka sjukhusets första omvårdnadschef i ledande ställning, vilket på andra sjukhus ofta kallas chefsjuksköterska. Under 1980-talet jobbade hon på John Hopkins sjukhus i USA och följde med i debatten om Magnetsjukhus.

– Det är ju väldigt amerikanskt att hylla medarbetarna och att fira framgångar på olika sätt. I Sverige har vi haft lite svårt att lyfta omvårdnad som ett kompetensområde, säger hon.

Även om trumpeter och ballonger inte har en självklar plats på svenska sjukhus, finns det mycket inspiration att hämta från USA, tycker Lena Swedberg.

– Framför allt hur Magnetsjukhusen introducerar ny personal och hur de arbetar med strukturerade karriärmöjligheter. En annan viktig ambition är att förbättra vårdkvaliteten, säger hon.

Södertälje4

Lena Swedberg och Lena Kruse har själva gjort karriär inom sjukvården och vill nu vara bra förebilder för andra sjuksköterskor. Foto: Samuel Unéus

Mycket genomförs redan idag, men kan göras ännu bättre. Inom Region Stockholm finns en utarbetad kompetensmodell med sju steg för att ge medarbetarna möjlighet att växa och ge fler en ledande roll, men enligt Lena och Lena, glöms den ofta bort i det dagliga arbetet. Därför vill de att modellen ska förtydligas ytterligare – men framför allt att den ska hållas levande.

– Det är så lätt att en sådan här modell blir en pappersprodukt. Men det är på kompetenskrav och kompetensutveckling vi bygger vår stolthet och status, säger Lena Kruse.

Lika viktigt som det är med tydliga trappsteg i karriärstegen, ska det vara med uppföljning av vad som faktiskt har genomförts. Att delta i utbildningar och konferenser ska generera poäng som belönas under utvecklingssamtalen.

– Vi själva har gjort karriär inom sjukvården och nu vill vi vara bra förebilder. Förhoppningen är att motivera, stimulera och engagera våra sjuksköterskor, säger
Lena Kruse.

– Dessutom måste vi utveckla vårt omhändertagande av nya sjuksköterskor. Många nyutexaminerade är inte rustade för den tuffa verklighet de möter när de kommer ut. Då ska det finnas seniora sjuksköterskor vid deras sida.

Matrisorganisationen underlättar arbetet med bemanningen, eftersom den är ett eget verksamhetsområde på Södertälje sjukhus. Lena Kruse har byggt en organisation med erfarna sjuksköterskor som kan rycka in på alla avdelningar på sjukhuset, i den så kallade Bemanningsresursen.

– Vi har redan börjat prata om en extrabemanning med seniora sjuksköterskor på helgerna. De skulle kunna stötta upp där det behövs på hela sjukhuset, säger hon.

Det låter dyrt? Finns det pengar till det här?

– Personalomsättning kostar jättemycket. Om vi kan genomföra de här åtgärderna och behålla våra sjuksköterskor är det en vinst för alla. Framför allt för patienterna, säger Lena Kruse.

De erfarna sjuksköterskorna är otroligt viktiga för ruljangsen, poängterar hon. Förhoppningen är att de ska lockas att stanna kvar med hjälp av nya spännande arbetsuppgifter.

Lena Swedberg håller med. Målet är ju inte att certifiera Södertälje sjukhus enligt Magnetmodellen, utan att använda erfarenheterna för att förbättra teamarbetet och arbetsmiljön, och i förlängningen bidra till en bättre vård för patienterna.

– Förändringar behöver inte vara dyrt, det mesta ligger i mindset och attityd. Sjuksköterska är ett fantastiskt yrke och vi vill öka stoltheten hos våra medarbetare, säger hon.

Verksamhetsområde Vård på Södertälje sjukhus:

Inom verksamhetsområdet arbetar omkring 330 sjuksköterskor och undersköterskor. De nio avdelningarna är inom akutsomatisk, geriatrisk och ­palliativ vård. Bemanningsresursen har 12 sjuksköterskor som tjänstgör inom hela ­verksamhetsområdet.

Publiceringsdatum: