Webbinarium

På denna sida hittar du Svensk sjuksköterskeförenings webbinarium

  1. 03 juli 2020

    Rehabilitering vid covid-19 och etiska utmaningar

    Vilka utmaningar finns vid omvårdnaden av personer med covid-19 vid rehabilitering och vad är sjuksköterskans roll i det arbetet?

  2. 16 juni 2020

    Vård av äldre i samband med covid-19

    Äldre, sköra personer påverkas direkt och indirekt av covid-19. Svensk sjuksköterskeförening och deltagare för en dialog om omvårdnad och etik relaterat till äldre personer i behov av vård, omvårdnad och omsorg.

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.