Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Svensk sjuksköterskeförening instämmer särskilt förslaget att den läkare eller fysioterapeut som begär läkarvårdsersättning eller fysioterapeutersättning ska medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas inom ramen för landstingets systematiska kvalitetsarbete och ska vara skyldig att till landstinget lämna ut patientjournal.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Torie Palm Ernsäter
Sakkunig kvalitet-och-patientsäkerhet
Svensk sjuksköterskeförnening

Publiceringsdatum: 2020-04-08

Fler artiklar

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.