Underlättare

I Svensk sjuksköterskeförenings strategi för kvalitetsutveckling är ett centralt område att ge stöd för att sjuksköterskor i klinisk verksamhet bättre ska kunna introducera och tillämpa forskningsbaserad kunskap.

Det övergripande målet för Svensk sjuksköterskeförenings arbete med kvalitetsutveckling är att vårdtagaren ska få omvårdnad av rätt kvalitet och att förbättringsmöjligheter systematiskt tillvaratas inom vård och omsorg.

Detta ska bland annat ske genom att ta fram en kompetensprofil för underlättare och initiera utbildning av underlättare.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
underlattarfunktionen.pdf 1.1 MB 2020-06-12 14.53

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.