Projektet kärnkompetenser Säker vård

Den multiprofessionella kärnkompetensen Säker vård behöver beskrivas i en svensk vårdkontext med de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs i arbetet för en säkrare vård.

Det tvärprofessionella projektet ”Kärnkompetens Säker vård” har resulterat i skriften Säker vård som tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Dietisternas riksförbund och Sveriges Tandläkarförbund.

Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner

Senast publicerad: 2020-06-22 09.55

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.