Styrelsen Föreningsstämman 2019

Föreningsstämma


Föreningsstämman 2021

Nominera till valbara poster!
Valen äger rum vid föreningsstämman 16 juni 2021 där sektioner och nätverk medverkar genom sin utsedda ledamot och suppleant samt enskilda medlemmar representeras via lottning.

Det är viktigt att nominerar de personer som ni vill se som förtroendevalda i vår styrelse och som revisorer för vår verksamhet. Nominera via din sektion eller ditt nätverk eller som enskild medlem i Svensk sjuksköterskeförening. Samtliga medlemmar och studerandemedlemmar i föreningen utom associerade medlemmar, är valbara till uppdrag i
Svensk sjuksköterskeförening.

Valbara uppdrag i samband med föreningsstämman 2021:

  • Ordförande fyllnadsval 2 år (kandiderar: Oili Dahl)
  • Vice ordförande 4 år (kandiderar: Åsa Engström)
  • 4 styrelseledamöter 4 år (aktuell för omval: Karin Bölenius, Lilas Ali och Ami Hommel)
  • 2 revisorer 2 år (aktuella för omval: Elisabet Welin och Janeth Leksell)
  • 2 revisorssuppleanter 2 år (aktuell för omval: Berit Sunde, Ewa Andersson)

Se nominerade!

OBS! Det är viktigt att ni även lämnar in nomineringar på de ledamöter som redan sitter i styrelsen men vars mandatperiod löper ut och som stället upp för omval!

Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och villiga att kandidera. Nomineringar ska vara valberedningen till handa så snart som möjligt men absolut senaste 5 maj 2021. Valberedningen offentliggör sitt förslag på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida senaste 2 juni 2021.

Klicka här för mer information och nomineringsblankett.Word (word, 23 kB)

Oili Dahl Föreningsstämman 2019

Vice styrelseordförande Oili Dahl

Relaterade dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nomineringsblankett 2020 GDPR.docx 23 kB 2021-03-26 13.30

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.