Stadgar

Stadgar

Stadgarna antogs 1996 i oktober, de reviderades 2015. Föreningens namn ändrades av årsmötet 1998 och 2009.

Ta del av föreningens stadgar här Pdf, 150 kB.

Handledning i Omvårdnad (HiO)– sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) är en frivillig sammanslutning av sjuksköterskor. Sektionen skall vara riksomfattande. Sektionens verksamhetsområde omfattas av yrkesmässig handledning i omvårdnad.

Senast publicerad: