Kommittén för certifiering

Svensk sjuksköterskeförening, SSF, står bakom
Handledning i Omvårdnad, HiOs riktlinjer för Certifiering av handledare.

Riktlinjerna är ett styrdokument för vilka kriterier som handledare i omvårdnad bör uppfylla. De utgör också rekommendationer till universitet och högskolor om hur ledarutbildning för handledning bör utformas. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa kvalitén på handledningen.

Förfrågan kan göras hos Kommittén för Certifiering:

Mia Berglund
Tel. 070-2418155,
e-post mia.berglund@his.se

Monica Öberg-Nordin
Tel. 070-5758367
e-post monica.obergnordin@icloud.se

Ansökningsblankett, som kan laddas ner, finner du under rubriken
"Ansökan om certifiering".

Senast publicerad: