Testtext toppspalt - kan innehålla ganska många tecken ändå!

Terminologier för omvårdnad inkl ICNP

"If you can't name it, you can't control it, teach it, finance it, research it, or put it into public policy." /Norma Langlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationen i patientjournaler idag påminner inte sällan om bloggtexter. Vi tror mer standardiserade begrepp ger en säkrare vård än den mängd fritext som förekommer idag.

Att använda en standardiserade termer och begrepp vid journalföring ger även möjlighet till statistik för beslutsfattande och utveckling av omvårdnaden.

Senast publicerad: 2020-10-14 20.29