Nationell eHälsa

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och vård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting står bakom beslutet om en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2015.

En samlad vision vision för e-hälsan kan bidra till en jämlik, jämställd och effektiv hälso- och sjukvård och socialtjänst som samtidigt är användbar, tillgänglig och informationssäker för den enskilde.

Här finns dokumentation och information från eHälsodagarnalänk till annan webbplats 2016

Senast publicerad: 2020-08-24 12.46