Omvårdnadsinformatik

Omvårdnadsinformatik är en del av det kunskapsområde som brukar kallas Hälsoinformatik.

Hälsoinformatik (även kallad medicinsk informatik, hälso- och sjukvårdsinformatik, biomedicinsk informatik, omvårdnadsinformatik, bioinformatik, telemedicin eller klinisk informatik) är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar kunskap om insamling, representation, bearbetning, presentation, kommunikation och all slags hantering av data, information och kunskap inom hälso- och sjukvården samt den medicinska vetenskapens olika discipliner.

Du kan läsa mer om detta i SSF:s och SOI:s Kompetensbeskrivning för hälsoinformatik

Senast publicerad: 2020-09-05 12.02