Skolhälsan

Skolhälsan är föreningens egen tidning som kommer ut med fyra nummer per år. Pappersidningen skickas ut till betalande medlemmar. E-tidningen läggs upp här med ett nummers fördröjning.

Kontakta redaktörerna om ni har förslag på innehåll eller vill anonsera:

redaktor1@skolskoterskor.se

redaktor2@skolskoterskor.se

Senast publicerad: