Äldreomsorgslag och stärkt kommunal primärvård

I början av sommaren överlämnades utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner över till socialminister Lena Hallengren. Riksföreningen har medverkat som referens i utredningen och kommer nu att besvara remissen med utredningens lagförslag.

Läs slutbetänkandet "Nästa steg: Ökad kvalitet och jämlikheti vård och omsorg för äldre personer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster."

Bakgrund: Regeringens särskilda utredare Olivia Wigzell har haft ett uppdrag att bland annat föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen, samt överväga och vid behov lämna förslag för att stärka den medicinska kompetensen i kommuner. Riksföreningen har medverkat i utredningens referensgrupp med företrädare för professioner. I detta uppdrag Riksföreningen bland mycket annat fört fram vikten av hög omvårdnadskompetens och en jämlik vård och omvårdnad för alla äldre. Hur uterdnigen har arbetat beskrivs på utredningens hemsida: S 2020:16 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: