Enheten för Organ koordinering

Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Transplantationscentrum

På Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset utförs transplantationer av alla typer av organ; hjärta, lunga, lever, njure, bukspottkörtel och tarm. Både barn och vuxna patienter behandlas. De flesta får organ från avlidna donatorer, men i vissa fall kan transplantation med levande givare också göras. Under senast åren har vi transplanterat Uterus från levande donatorer och nu har vi gått vidare och har ett program för Uterus transplantationer från avlidna donatorer. 2020 i december hade vi genomfört norden första bilaterala handtransplantationen.

Vi är också ett regionalt centrum för operation och behandling av patienter med tumörer i lever och gallvägar.

Senast publicerad: