Text

Arbetsgrupper

ASTA jobbar med att skapa nationella dokument för att öka kvalitén på vårt arbete och skapa en jämlik vård. Hör av dig om du ser ett behov och/eller vill vara med i en arbetsgrupp.

Pågående arbeten:

Inhalationsteknik - Annika Lindh, Karlstad, Ulrika Berg och Benita Björk, Skåne

Kommande arbeten:

Kriterier för sjuksköterskor på lungklinik vuxen och barnsjuksköterskor på barnkliniker.

Pågående arbeten:

Ny webenkät för spray och spacer - Sara Appeltofft, Susanne Bengtsson

Revidering av spirometridokumentet, Sara Appeltofft, Maria Rosengren

Omvårdnadsdokument kring provokationer. Pia Kalm-Stephens mfl

 

Avslutade arbeten:

Pricktest dokumentet (2013 - 2015) - Eva Bolin, Marianne Eduards, Leena Oscarson, Åsa Persson

Eksemdokumentet (2011 - 2015) - Susanne Lundin, Therese Sterner

Kompetensbeskrivningen - Birgitta Jagorstrand, Marina Jonsson, Ann-Britt Zakrisson

Spirometridokumentet (2015 - 2017) - Sara Appeltofft, Katarina Nisser, Anna Nordlind, Maria Rosengren

 

Senast publicerad: