Uppdaterat spirometridokument frånATS

AT har hösten 2019 kommit med en artikel med uppdaterade rekommendationer, bl.a. lyts hygienaspekten upp samt lite nyheter kring kontraindikationer. Läs mer:

Innehållstext

Publiceringsdatum: 2020-09-04