Covid-19 - astma, allergi och KOL

Dessa tider med ett nytt, okänt och mycket smittsamt virus ger oss många frågeställningar - hur gör vi med våra mottagningar? Hur ska vi akutbehandla? mm

Tyvärr nås vi av motstridig information och det finns inte alltid entydig evidens. Våra regionala riktlinjer och förutsättningar kan också se olika ut.

ASTA har samlat ihop några länkar där man kan hitta relevant information och gjort en övergripande sammanfattning om hur vi kan tänka.

Publiceringsdatum: 2020-09-04