Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true
 1. 04 september 2020 | Nyheter

  Covid-19 - astma, allergi och KOL

  Dessa tider med ett nytt, okänt och mycket smittsamt virus ger oss många frågeställningar - hur gör vi med våra mottagningar? Hur ska vi akutbehandla? mm

 2. 04 september 2020 | Nyheter

  Spacersammanställning

  Nu finns en sammanställning av de vanligaste spacrarna på marknaden och hur man kan använda dem!

 3. 04 september 2020 | Nyheter

  Omvårdnad vid astma, allergi och KOL

  Nu kan du söka den populära utbildningen som KI håller på Södersjukhuset i Stockholm!

 4. 04 september 2020 | Nyheter

  Uppdaterat spirometridokument frånATS

  AT har hösten 2019 kommit med en artikel med uppdaterade rekommendationer, bl.a. lyts hygienaspekten upp samt lite nyheter kring kontraindikationer. Läs mer:

 5. 04 september 2020 | Nyheter

  Komponenthandboken

  Ny upplaga av komponenthandboken!

 6. 04 september 2020 | Nyheter

  Fler hundar kräver tydliga riktlinjer

  Ingress - kort och sammanfattande inledning till text

 7. 04 september 2020 | Nyheter

  Rapport om introduktion av mat

  I korthet visar rapporten att tidig introduktion av allergena födoämnen varken ökar eller minskar risken för matallergi. Några studier visar på en minskad risk associerat med tidig introduktion av ägg och jordnöt men evidensen är ej tillräcklig. Så de svenska råden blir att födoämnen bör introduceras vid ca 6 månader och att fisk, ägg, jordnötter, nötter är bra och näringsrika födoämne. Gäller alla barn, oavsett ärftlighet för allergi eller eksem.

 8. 04 september 2020 | Nyheter

  Spacer

  Sammanställning om spacers för inhalationsterapi och hur viktigt det att vårdgivare kan lära ut tekniken för att få ett optimalt resultat av behandling

 9. 04 september 2020 | Nyheter

  Sjuksköterskor bör ges chans till forskning

  Ingress - kort och sammanfattande inledning till text

 10. 04 september 2020 | Nyheter

  Promoting and achieving excellence

  EAACI s artikel om kompetens utarbetad av arbetsgruppen för Allied Health!

 11. 04 september 2020 | Nyheter

  Nya kriterier för astma/KOL-mottagningar i primärvård

  Ingress - kort och sammanfattande inledning till text

 12. 15 maj 2020 | Nyheter

  Sjuksköterskans kamp för omvårdnad av KOL-patienten

  I denna artikel av Tanja Gustafsson et.al. beskrivs astma/KOL-sjuksköterskans ambition att nå fram till patienten och dilemmat med att inte ha tillräckligt med tid eller möjlighet att samverka med andra professioner m.m. Många av oss känner igen sig!