Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true true true true true true true
 1. 08 oktober 2021 | Nyheter

  Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd

  Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd - NKK

 2. 08 oktober 2021 | Nyheter

  Luftvägsregistret

  Det råder stora skillnader i vården över landet. Fler patienter måste få rätt behandling, vilket är det viktigaste skälet till att Luftvägsregistret skapats. Alltfler har börjat upptäcka detta, så vi kan nu se att antalet registrerande enheter ökar kraftigt.

 3. 02 juli 2021 | Nyheter

  Sjuksköterskor springer för livet!

  Vi springer igen 2021! Anmäl dig på: https://www.raceone.com/sv-se Leta upp vårt lopp "Sjuksköterskor springer för livet, i RaceOne-appen (ladda ner i telefonen). När du anmäler kan du ange "klubb" skriv gärna din specialistförening eller din arbetsplats och gå ihop med flera, så får ni er egen statistik efteråt! Loppet pågår med ny utmaning varje dag. Du kan hoppa på när som helst, kostnaden är 25 kr och tas bara ut 1 gång oavsett hur ofta du springer.

 4. 03 februari 2021 | Nyheter

  Nationella riktlinjer för spirometri och nebulisering

  Nu har de natonella riktlinjerna som vi väntat på kommit!

 5. 26 januari 2021 | Nyheter

  Distansbesök astma/KOL

  Hur kan vi ta hand om våra astma och KOL-patienter på distans?

 6. 25 november 2020 | Nyheter

  Nationellt spirometrikörkort

   Nationellt spirometrikörkort är en standardiserad och Lipusgranskad utbildning i utförande och tolkning av spirometri, som ASTA står bakom. Den bedrivs på flera håll i landet av läkare och sjuksköterskor med instruktörsutbildning och fördjupade kunskaper inom området.

 7. 24 november 2020 | Nyheter

  GOLD 2021

 8. 10 november 2020 | Nyheter

  Certifiering av astma- allergi- och KOL-mottagning

  Nationell arbetsgrupp för astma, KOL och luftvägsallergi har på uppdrag av Regionalt Programområde Lung-allergi tagit fram följande dokument om certifiering av Astma- allergi- och KOL-mottagning i primärvård:

 9. 31 oktober 2020 | Nyheter

  ASTA-dagarna 2022

  ASTA-dagarna 2022 kommer att äga rum i Västerås 24 - 25 mars, mer information kommer längre fram.

 10. 04 september 2020 | Nyheter

  Covid-19 - astma, allergi och KOL

  Dessa tider med ett nytt, okänt och mycket smittsamt virus ger oss många frågeställningar - hur gör vi med våra mottagningar? Hur ska vi akutbehandla?

 11. 04 september 2020 | Nyheter

  Uppdaterat spirometridokument från ERS

  ERS har hösten 2019 kommit med en artikel med uppdaterade rekommendationer, bl.a. lyfts hygienaspekten upp samt finns lite nyheter kring kontraindikationer. Läs mer:

 12. 04 september 2020 | Nyheter

  Komponenthandboken

  Ny upplaga av komponenthandboken!

 13. 04 september 2020 | Nyheter

  Fler hundar kräver tydliga riktlinjer

 14. 04 september 2020 | Nyheter

  Nya kriterier för astma/allergi/KOL-mottagningar i primärvård

  Uträkning av tidsåtgång för spirometri och omvårdnadsåtgärder visar att det behövs mer tid än vad som tidigare rekommenderats. Interproffessionell samverkan lyfts ytterligare liksom.

 15. 31 maj 2020 | Nyheter

  Spacer sammanställning

  Nu finns en sammanställning av de vanligaste spacrarna på marknaden och hur man kan använda dem!

 16. 15 maj 2020 | Nyheter

  Sjuksköterskans kamp för omvårdnad av KOL-patienten

  I denna artikel av Tanja Gustafsson et.al. beskrivs astma/KOL-sjuksköterskans ambition att nå fram till patienten och dilemmat med att inte ha tillräckligt med tid eller möjlighet att samverka med andra professioner m.m. Många av oss känner igen sig! The nurse′s challenge of caring for patients with chronic obstructive pulmonary disease in primary health care