Att söka stipendie eller medllemsbidrag

Stipendium och medlemsbidrag kan sökas om du varit medlem i ASTA i minst 2 år

Utlysning av forsknings och utvecklingsstipendium

Två stipendier på 50 000 kr vardera avser att stimulera till ökad omvårdnadsforskning inom ämnesområdet astma, allergi och KOL. Stipendiet kan sökas av ASTA medlem som varit medlem i minst 2 år och som avser att driva forsknings och eller utvecklingsprojekt inom ämnesområdet.

Senast publicerad: