Du skickas nu vidare till /sektionerochnatverk/sektionenforomvardnadsinformatik.4.6719b35d171ac1e3c542b14.html.

Sektionen för Omvårdnadsinformatik

David Liljequist, ordförande
davidl.jobb@gmail.com