Sjuksköterskornas Ödetorp - en fjällbygdsberättelse

Åke Olsson berättar om hur hans syster Cecilia år 1933 for från Tollarp i Skåne och köpte fastighet norr om Åreskutan samt hur Ödetorpet kom i Svensk sjuksköterskeförenings ägo.

Boken handlar inte bara om torpets historia utan också Huså-bygdens, en bit av Sverige med ovanligt levande kultur, som svenska sjuksköterskor blivit en del av.

Pris: 30 kronor (porto tillkommer). Du kan beställa den 30-sidiga broschyren via e-post: jan.hedberg@swenurse.se

Senast publicerad: