Satsa på specialistsjuksköterskan

Omslag Satsa på specialistsjuksköterskan

Vården blir alltmer specialiserad trots det minskar andelen specialistsjuksköterskor. Nu måste vi vända utvecklingen och satsa på specialistsjuksköterskan. Först när vården bedrivs med relevant kompetens blir den säker, trygg och kostnadseffektiv. I dag anställs nyutexaminerade sjuksköterskor inom högspecialiserad vård trots att arbetsuppgifterna kräver specialistkompetens.

År 1995 hade Sverige 65 procent specialistutbildade sjuksköterskor. I dag har den siffran sjunkit till 47 procent. Det gäller framför allt inom barnsjukvård, medicin, kirurgi, operation och psykiatri.

Inom kommunal äldrevård har knappt två procent av sjuksköterskorna en specialistutbildning inom äldrevård. Inom barn och ungdom saknar upp till 60 procent av sjuksköterskorna specialistkompetens. På vissa vårdenheter är det ännu fler.

Nu måste vi vända trenden!

Klicka här för att läsa Satsa på specialistsjuksköterskan.PDF (pdf, 288 kB)

Senast publicerad: 2020-06-10 13.15