Omvårdnadsmagasinets publicering av forskningsartiklar

Omslag Omvårdnadsmagasinets publicering av forskningsartiklar

På uppdrag av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse har Stina Valdenäs granskat publicerade forskningsartiklar i tidskriften Omvårdnadsmagasinet åren 2003 till och med 2011.

Syftet med granskningen var att få en översiktlig kunskap om den forskning som presenterats i Omvårdnadsmagasinet från tidskriftens start.

Rapporten visar att Omvårdnadsmagasinet väl speglar den aktuella omvårdnadsforskningen och bidrar till att sprida resultat från forskning och utveckling till alla sjuksköterskor och belysa omvårdnadens utveckling.

Förhoppningsvis har tidskriften också stimulerat till att forskningen har omsatts i klinisk verksamhet.

Klicka här för att läsa Omvårdnadsmagasinets publicering av forskningsartiklar.PDF (pdf, 702.7 kB)

Senast publicerad: 2020-06-10 13.15