Om spolning av kvarvarande urinkateter

Omslag Re-Aktion om spolning av kvarvarande urinkateter

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag avseende spolning av kvarvarande urinkateter, KAD (Kateter á demuer).

Flödeshinder i urinkatetern orsakar patienterna smärta och oförmåga att tömma blåsan, något som kräver tid och resurser från vården.

Det går inte att dra några slutsatser om hur KAD ska skötas för att undvika flödeshinder utifrån befintlig forskning. Rimligtvis bör, om möjligt, orsaken till flödeshindret fastställas. Därefter bör en individuell behandlingsstrategi upprättas i samråd med patienten, med fokus på orsak till flödeshinder.

Klicka här för att läsa Re-Aktion! om spolning av kvarvarande urinkateter.PDF (pdf, 361.1 kB)

Senast publicerad: 2020-06-10 13.15