Om perifer venkateter

Omslag Re-Aktion! skötsel av perifer venkateter

I det här kunskapsunderlaget kan du läsa om riktlinjer för inläggning och skötsel av perifer venkateter (PVK) så att den ger minsta möjliga obehag och lidande för patienten.

En PVK är i princip en stålkanyl med en tunn plastkateter som förs in i en ven. Kanylen avlägsnas och kvar ligger katetern i blodbanan. Syftet med att använda PVK är att intravenöst ge patienten vätska, näring, blodprodukter och läkemedel.

Inläggning av PVK är en mycket vanligt förekommande åtgärd i sjukvården. PVK-förbrukningen i Sverige beräknas uppgå till cirka fem miljoner årligen.

Klicka här för att läsa Re-Aktion om skötsel av perifer venkateter.PDF (pdf, 468 kB)

Senast publicerad: 2020-06-10 13.15