Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering

Omslags Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering

Med rapporten, Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering, vill Svensk sjuksköterskeförening bidra till att kartlägga vetenskapliga kunskapsluckor inom omvårdnad.

Regeringen har tilldelat Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, medel på fem miljoner kronor per år för att identifiera kunskapsluckor i vården. Syftet med medlen är att finansiera klinisk forskning som förväntas bidra till att täppa igen dessa kunskapsluckor.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade Svensk sjuksköterskeförening att bidra till arbetet genom att kartlägga vetenskapliga kunskapsluckor inom omvårdnad.

Omvårdnad som vetenskapligt ämne syftar till att göra vården bättre, säkrare och jämlik för såväl enskilda patienter och grupper av patienter som för deras närstående.

Senare års forskning har medfört ett betydande kunskapslyft inom området. Detta till trots råder det osäkerhet om effekter av vissa omvårdnadsåtgärder, dels för att det saknas tillförlitliga systematiska litteraturöversikter men också för att det saknas studier som visar resultat för dessa omvårdnadsåtgärder.

Denna osäkerhet kan beskrivas som kunskapsluckor. Mot bakgrund av SBU:s uppdrag har Svensk sjuksköterskeförening försökt identifiera vetenskapliga kunskapsluckor inom omvårdnad.

Klicka här för att läsa Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering.PDF (pdf, 1.3 MB)

Senast publicerad: 2020-06-10 13.15