Kerstin Nordendahl - en sjuksköterska i tiden

Rigmor Wendt skriver om sjuksköterskan Kerstin Nordendahl som på flera sätt haft en avgörande betydelse för sjuksköterskeyrkets utveckling. Nordendahls gärning är värd att lyftas fram både ur ett sjuksköterske-, kvinno- och samhällsperspektiv.

Kerstin Nordendahl tillhörde den grupp av välutbildade sjuksköterskor, som strävade efter att förbättra utbildningen för landets sjuksköterskor och deltog aktivt i det arbetet inom Svensk sjuksköterskeförening.

Hon hade ett starkt engagemang för barnen och betonade starkt sambandet mellan hygien, hälsa och sociala villkor.
En studieresa till USA förstärkte hennes syn på helhetsperspektivets betydelse i omvårdnadsarbetet.

Kerstin Nordendahl - en sjuksköterska i tiden publicerades som jubileumsskrift vid Svensk sjuksköterskeförenings
90-årsjubileum, den 14 mars 2000, som en hyllning till alla de sjuksköterskor som verkat för en utveckling av hälso- och sjukvården i samhällets tjänst.

Pris: 100 kronor (porto tillkommer). 85 sidor.
Boken beställs direkt från Svensk sjuksköterskeförening, tel 08-412 24 00, fax 08-412 24 24, e-post: info@swenurse.se

Senast publicerad: 2020-06-10 13.15