Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

Omslag Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

Utgångspunkten för hälsofrämjande omvårdnad är att människor är kapabla till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd.

Den hälsofrämjande omvårdnaden bygger på en humanistisk syn på människan och inriktar sig på att förstå personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande istället för att fokusera på problem och diagnoser.

Den hälsofrämjande omvårdnadens insatser förutsätts utgå från ett förhållningssätt som genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med personen.

Vi har tagit fram denna skrift för att ge dig som arbetar med omvårdnad vägledning att bli än säkrare i din vardag.

Klicka här för att läsa Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad.PDF (pdf, 168.1 kB)

Senast publicerad: 2020-06-10 13.15