Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?

Omslag Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?

All hälso- och sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad är erfarenhetsbaserad kunskap? Många som konfronteras med begreppet ställer sig frågan, oavsett om man arbetar inom den patientnära vården och inom utbildning eller med ledarskap.

Krav på att få tillgodoräkna sig tidigare erfarenheter blir dessutom allt vanligare också vid antagning till utbildningar.

Teman som tas upp i rapporten är: erfarenhetsbaserad kunskap i praxis, patienters och vårdgivares erfarenhetskunskaper i relation till evidensbaserad kunskap, kunskapsteoretiska och ontologiska perspektiv på erfarenhetsbaserad kunskap och fortsatt utveckling.

Klicka här för att läsa Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?PDF (pdf, 847.5 kB)

Senast publicerad: 2020-06-10 13.15