Intervju: Oili Dahl är föreningens nya ordförande

Oili Dahl. Foto: Karin Boo

I juni valdes Oili Dahl till ny ordförande i Svensk sjuksköterskeförening. Nu vill hon prioritera föreningens påverkansarbete gentemot beslutsfattare i vården.

– De snabba och pragmatiska lösningarna under pandemin får inte blir det nya normala, säger hon.

Text: Janna Li Holmberg och Karin Tideström, Omvårdnadsmagasinet

Pandemin har blottat många svagheter inom svensk sjukvård. Oili Dahl och Svensk sjuksköterskeförening har flera viktiga frågor på agendan den närmaste tiden.

– Vi har en akut kompetensbrist
i dag. Delvis är den sprungen ur pandemin, men det var brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor redan tidigare, säger hon.

– Under pandemin har vi tvingats att prioritera bort omvårdnaden och de förebygganade omvårdnadsåtgärderna. Det har gjorts många snabba, pragmatiska lösningar, till exempel uppgiftsväxlingar, Nu är det viktigt att det inte blir det nya normala, fortsätter hon.

När denna intervju görs är det veckan efter Svensk sjuksköterskeförenings årsstämma. Oili Dahl ursäktar sig för att hon är lite trött efter de omtumlande dygnen. Men hon framstår som allt annat än trött – fokuserad, tydlig och glasklar.

Den tuffa arbetssituationen inom vården under pandemin har gjort att många sjuksköterskor funderar på att lämna sina arbeten i förtid. En Novus-undersökning i december visade att var fjärde sjuksköterska övervägde att säga upp sig. Var tredje sjuksköterska hade också upplevt någon form av etisk stress kring prioriteringar i vården av sjuka.

Att förbättra förutsättningarna att ge god omvårdnad är en nyckelfaktor för att få sjuksköterskor att vilja stanna i yrket, menar Oili Dahl. En av föreningens viktigaste uppgifter är därför att påtala vikten av en högre andel legitimerade sjuksköterskor.

– Det är helt avgörande för att omvårdnad ska kunna planeras och genomföras på ett patientsäkert sätt, säger Oili Dahl.

Men det är inte bara sjuksköterskebristen som står högt på agendan för Svensk sjuksköterskeförening. Att arbeta för en kontinuerlig fortbildning av sjuksköterskor är minst lika viktigt.

– Det är centralt för att sjuksköterskor ska kunna göra ett bra jobb och vilja stanna i yrket. Vi har ett yrke som kräver att vi håller oss ajour, säger Oili Dahl.

Fortbildningen, menar hon, bör regleras nationellt så att det ingår som en naturlig del i sjuksköterskors yrkesliv. Det behövs också mer omvårdnadsforskning, professionsutveckling och ledningsstöd.

– Det räcker inte att göra punktinsatser, alla delarna behövs.

Oili Dahl har sedan länge ett brinnande föreningsengagemang. 1999 började hon som redaktör i Riksföreningen för anestesi och intensivvårds dåvarande tidning. Senare blev hon ordförande för samma förening.

Sedan 2015 har hon varit medlem i Svensk sjuksköterskeförenings styrelse, de senaste fyra åren som vice ordförande.

– Jag har alltid drivits av att åstadkomma saker tillsammans med andra, att kunna vara med och påverka för en bättre vård och en ständig utveckling av vården.

Parallellt med ordförandeskapet fortsätter hon sitt arbete som utbildningschef för omvårdnad på Funktion perioperativ medicin och intensivvård (PMI) på Karolinska universitetssjukhuset. Tjänsten innebär strategiskt arbete med ansvar för att verksamheten gör rätt prioriteringar och att det finns förutsättningar och resurser för utbildning.

– Till exempel ska verksamheten i högre grad använda vetenskapligt underlag i undervisningen och skapa modernare sätt för lärande.

Hon ser stora fördelar med att förena ordförandeskapet med tjänsten som utbildningschef. Från sitt ­arbete på Karolinska tar hon med sig viktiga insikter in i föreningsarbetet, till exempel om professionsutveckling, utbildningsfrågor och etiska frågor.

– Verksamheten är min kreativa källa när jag ska jobba med påverkansarbete på det nationella planet, säger hon.

Samtidigt får hon möjlighet att sprida föreningens kunskap och inspirera till nya evidensbaserade arbetssätt. Till exempel utifrån skriften ”Vetenskapscafé REPO” som Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram.

– Det är ett studiecirkelmaterial om hur man kan utveckla evidensbaserade metoder i verksamheten. Jag tog med och presenterade skriften för våra omvårdnadschefer och universitetssjuksköterskor och flera har börjat använda den. Vi gör så mycket bra i föreningen, vi tar fram kunskapsbaserat material som är direkt implementerbart men som verksamheterna inte alltid känner till. Med en fot i båda världarna har jag möjlighet att föra ut materialet, säger hon.

Oili Dahl är van att axla flera roller samtidigt. Under större delen av sitt yrkesverksamma liv har hon alternerat mellan arbetet som sjuksköterska, forskning, föreningsengagemang och ledarskap. 2013 disputerade hon på en avhandling om brännskadepatienter och deras hantering av traumat.

Inom ramen för avhandlingsarbetet satte hon upp en kompletterande sjuksköterskemottagning för att tidigt identifiera posttraumatisk stress och förändrad kroppsuppfattning hos patienterna.

Hon har också varit chef för brännskadeavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset, vårdutvecklingschef på divisionsnivå samt varit med och bildat omvårdnadsakademin – en klinikövergripande plattform som ska ge sjuksköterskor bättre möjligheter till utbildning, utveckling och forskning.

Men 55-åriga Oili Dahls väg in i sjuksköterskeyrket började redan på 1980-talet. Egentligen hade hon inte funderat så mycket över sitt framtida yrkesval när hon som tonåring blev volontär i en hjälporganisation i Helsingfors. Det var i mötet med utsatta människor som tanken föddes på att utbilda sig till sjuksköterska.

– Jag märkte att jag var bra på att möta människor, att jag hade något att ge. Det gav mig kraft och jag bestämde mig för att bli sjuksköterska.

1989 började hon som nyutexaminerad sjuksköterska arbeta på ett tvåspråkigt sjukhus med ett upptagningsområde med många finlandssvenskar.

Finsktalande Oili Dahls svenskkunskaper var bristfälliga och hon bestämde sig för bättra på svenskan genom att sommarjobba i Stockholm. Det blev början på hennes resa inom Svensk sjuksköterskeförening och i dag talar hon svenska med klingande vacker finländsk brytning.

1996 specialiserade hon sig inom intensivvård och sedan dess har hon arbetat med patientnära vård och forskning och ledarskap på olika nivåer. Ofta med flera uppdrag på samma gång.

– Det är lite typiskt mig att ha flera roller samtidigt. Jag är en energisk och effektiv person som får mycket gjort. Men sedan tycker jag också att uppdragen fördjupar och kompletterar varandra.

Den nyvalda ordföranden vill att Svensk sjuksköterskeförening ska vara en kunskapsdrivande organisation och sjuksköterskors främsta kanal för stöd i professionsfrågor.

– Jag är en utpräglad föreningsmänniska och inspireras av samarbete. Jag kommer leda styrelsearbetet så att styrelsen har samlad kompetens för sina uppgifter. Att driva den strategiska planeringen inför framtiden är det absolut viktigaste för mig, säger hon.

Hur ska Svensk sjuksköterskeförening arbeta rent konkret med exempelvis påverkansarbete?

– Vi kommer att vara aktiva i utredningar, till exempel den om sjuksköterskeexamen och verksamhetsförlagd utbildning som nu pågår. Vi kommer att driva frågan om avancerade specialistsjuksköterskefunktioner i Sverige och påtala behovet av ökade anslag till omvårdnadsforskning. Föreningen ska också arbeta med att sprida kunskap om framgångsrika organisationsstrukturer, till exempel magnetmodellen. I allt detta arbete är samarbetet med föreningens sektioner och nätverk ytterst viktigt. Tillsammans har vi en bred kompetens.

Vilka är dina främsta egenskaper som chef och ordförande?

– Jag är strategisk, har lätt att se sammanhang och har en del humor. Och så är jag orädd. Det är mest en fördel, men ibland är det också min nackdel.

Vad ska bli roligast?

– Att leda, samarbeta och åstadkomma resultat.

Avslutningsvis, vad tycker du är det bästa med att vara sjuksköterska?

– Det är ett oerhört omväxlande arbete med stort ansvar för många avancerade bedömningar. Som sjuksköterska har du många meningsfulla möten, med både patienter och närstående, vilket hela tiden ger nya kunskaper, insikter och erfarenheter. Omvårdnad är också ett kunskapsområde i kraftig utveckling, vilket ger yrket en dynamik. Utvecklingen står aldrig still.

Arikeln finns nummer 4 av Omvårdnadsmagasinet.

Oili Dahl. Foto: Karin Boo

Fakta: Oili Dahl

Aktuell: Som nyvald ordförande för Svensk sjuksköterskeförening

Yrke: Utbildningschef för omvårdnad på Funktion perioperativ medicin och intensivvård (PMI) på Karolinska universitetssjukhuset

Bakgrund: Utbildade sig till sjuksköterska i Helsingfors i slutet av 1980-talet. Är specialiserad intensivvårdssjuksköterska och disputerad forskare. Har de senaste 30 åren arbetat på Karolinska universitetssjukhuset, sedan 2003 på ledande positioner.

Ålder: 55 år

Bor: Villa på Ingarö

Familj: Två vuxna döttrar, ett barnbarn och ytterligare ett på väg. Sambo och hund.

Gör på fritiden: Tycker om att vara i naturen. Läser mycket. Lyssnar på musik, gärna klassiskt. På vägen till jobbet lyssnar jag gärna på poddar och ljudböcker.

Publiceringsdatum:

Som medlem har du tillgång till tidningens fullständiga artiklar