Du skickas nu vidare till https://www.swenurse.se/omvardnadsmagasinet/.

Svensk sjuksköterskeförening

Omvårdnadsmagasinet

Ingress för sektion

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.