Läkemedelsverkets logotyp

Ansvar för läkemedelsförskrivning flyttas till Läkemedelsverket

Regeringen har beslutat att flytta över ansvaret för förteckning av de läkemedel som får förskrivas av sjuksköterskor från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket, från den 1 januari 2021.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har tillsammans tagit initiativet till en flytt av ansvaret för förteckningen över de läkemedel som sjuksköterskor får förskriva.

Förteckningen över de läkemedel som får förskrivas av sjuksköterskor som uppfyller av Socialstyrelsen uppställda krav finns nu i bilaga 4 a till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Förteckningen ändras inte i samband med överföringen.

Vilka kompetenskrav en sjuksköterska ska uppfylla för att få förskriva läkemedel finns i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.

Länk till Läkemedelsverkets föreskrifter:

2020:75 | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency (lakemedelsverket.se)länk till annan webbplats

Länk till Socialstyrelsens föreskrifter:

https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/lakemedelsverket-far-ansvar-for-de-lakemedel-en-sjukskoterska-far-forskriva/länk till annan webbplats

Publiceringsdatum:

Fler artiklar