Patientsäkerhetsvecka

Med anledning av den internationella patientsäkerhetsdagen 17 september uppmärksammar vi på Svensk sjuksköterskeförening säker vård under en hel vecka 17-23 september

Säker vård är en av kärnkompetenserna som är gemensamma för hälso- och sjukvårdens samtliga professioner.
Världshälsoorganisationen WHO har utlyst 17/9 till den internationella patientsäkerhetsdagen med syftet att bland annat öka förståelsen för och kunskapen om patientsäkerhet för vårdgivare, allmänhet och beslutsfattare.

Vi kommer att särskilt uppmärksamma säker vård under en hel vecka, detta kommer ni att kunna ta del av både på hemsidan och via våra sociala medier.

Mer om patientsäkerhet och Patientsäkerhetsveckan.

Publiceringsdatum: 2020-09-16

Fler artiklar