Möte med sjukvårdsministern

Ordförande Oili Dahl mötte sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson på Socialdepartementet.

En viktig del i föreningens påverkansarbete är dialog med beslutsfattare på olika nivåer. Idag hade vi förmånen att diskutera framtidens hälso- och sjukvård och kompetensförsörjning med Sveriges sjukvårdsminister. Vi framförde vikten av struktur och organsiering för att sjuksköterskor ska kunna rekryteras och behållas, betydelsen av professionsutveckling, sjuksköterskors etiska utmaningar och behovet av fortbildning för såväl vårdkvalitet som livslångt lärande.

Det är tydligt att det behöver ske förändringar för att kunna tillgodose en god och jämlik hälso- och sjukvård för befolkningen. Svensk sjuksköterskeförening bidrar med kunskap i denna utveckling för att säkerställa att sjuksköterskeprofessionen ingår i detta arbete.

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar