Sök ekonomiskt stöd från
Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd har som ändamål att stödja sjuksköterskor som är i behov av stöd till något som förbättrar livskvaliteten.

Bidraget kan exempelvis användas till tandvård, rehabilitering, rekreation, glasögon eller andra hjälpmedel som inte subventioneras. Bidraget ska endast gå till sökande och det är viktigt att specificera vad det ska användas till. Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder.

Ansök senast den 1 februari 2023.

För mer information och ansökningsblankett

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar