Alkohol och coronapandemin, samhälle och politik

Världen har det senaste året samlats kring en gemensam global utmaning. Covid-19 har fått regeringar, myndigheter och forskare världen över att gå samman för att rädda människoliv. Hur alkoholkonsumtionen hanterats under denna period har sett olika ut. Vissa länder har varit snabba med att minska tillgängligheten, medan andra sett alkohol som en möjlig räddning för den lokala ekonomin.

Den åttonde rapporten i rapportserien Alkoholen och samhället lyfter alkoholkonsumtionens roll för spridning av coronaviruset och insjuknandet i covid-19. Den handlar om alkoholens påverkan på immunförsvaret och alkoholens betydelse för smittspridning – men också hur oro, social isolering och arbetslöshet har påverkat konsumtionen och hur alkoholindustrin och världens regeringar har agerat.

Precis som tidigare år är rapporten författad av en grupp bestående av några av världens främsta alkoholforskare. Svensk sjuksköterskeförening är en av flera organisationer som initierat rapporten Alkohol och coronapandemin: om människor, samhälle och politik.

"Alkohol och coronapandemin: om människor, samhälle och politik" Pdf, 1.9 MB.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar