Nyheter

Här är våra senaste nyheter

true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true true
 1. 19 oktober 2020 | Pressmeddelanden

  Magnet4Europe - Tre sjukhus i Sverige är nu inkluderade

  Svensk sjuksköterskeförening har med stor glädje tagit del av beskedet att tre sjukhus, Skåne universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Uppsala och länssjukhuset i Kalmar har gått med i den europeiska studien ”Magnet4Europe”.

 2. 19 oktober 2020 | Nyheter

  Svensk sjuksköterskeförening söker chefsredaktör

  Svensk sjuksköterskeförening söker chefredaktör för Omvårdnadsmagasinet, 100 % Tillträde senast 15 januari, 2021

 3. 06 oktober 2020 | Nyheter

  Ny broschyr om vikten av att investera sjuksköterskor

  Baserat på Världshälsoorganisationen WHO:s rapport State of the World’s Nursing Report, kommer nu Svensk sjuksköterskeförening med broschyren WHO: investera i sjuksköterskor för att nå agenda 2030.

 4. 29 september 2020 | Nyheter

  Webbinarium: Covid-19 och äldrevården

  Den 7 oktober mellan 13:00 - 15:00 arrangerar Svensk sjuksköterskeförening ett webbinarium som diskuterar lärdomar från Covid-19, sjuksköterskans kompetens och utveckling av äldrevården i Sverige. Underlaget till seminariet är en sammanställning av enkätsvar från ca 1000 sjuksköterskor som arbetet inom äldrevården och drygt 200 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

 5. 23 september 2020 | Pressmeddelanden

  Årets ledare i omvårdnad 2020

  I år tilldelas Maria Gränström, Svensk sjuksköterskeförenings stipendium: Årets ledare i omvårdnad.

 6. 16 september 2020 | Nyheter

  Patientsäkerhetsvecka

  Med anledning av den internationella patientsäkerhetsdagen 17 september uppmärksammar vi på Svensk sjuksköterskeförening säker vård under en hel vecka 17-23 september

 7. 03 september 2020 | Nyheter

  Grattis till Finlands svensktalande sjuksköterskeförening

  Svensk sjuksköterskeförening gratulerar Finlands svensktalande sjuksköterskeförening som igår den 2 sep fick motta Fredrika Runeberg-stipendiet 2020.

 8. 27 augusti 2020 | Nyheter

  God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

  Svensk sjuksköterskeförening överlämnar härmed följande synpunkter

 9. 13 augusti 2020 | Pressmeddelanden

  Banbrytande avtal för omvårdnadsdokumentation nu verkligt!

  International Council of Nurses (ICN) och SNOMED har i augusti 2020, gemensamt undertecknat ett avtal för att säkra journalföring av genomförd omvårdnad.

 10. 07 augusti 2020 | Nyheter

  Samtalsstöd

  Samtalsstöd för sjuksköterskor via webben finns från måndag den 13 juli 2020.

 11. 06 augusti 2020 | Nyheter

  Nytt etikkort

  Nytt etikkort från Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd, som med detta kort vill ge dig hopp i svåra situationer.

  Etik

 12. 29 juni 2020 | Nyheter

  Sök medel från våra hjälpfonder

  Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd.

 13. 24 juni 2020 | Nyheter

  Enkät för sjuksköterskor

  Är du sjuksköterska inom särskilt boende för äldre eller inom kommunal hemsjukvård, alternativt medicinskt ansvarig sjuksköterska? Då skulle vi behöva din hjälp att svara på en enkät.

 14. 17 juni 2020 | Nyheter

  Ansök om vårt Doktorandstipendium

  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2020 är på en summa av 110 000 kronor. Stipendiet syftar till att stimulera omvårdnadsforskning av hög relevans och vetenskaplig kvalitet som en bas för ökad evidensbasering av den kliniska omvårdnaden till gagn för patienter och närstående.

 15. 11 juni 2020 | Nyheter

  Omvårdnad vid luftvägsbesvär

  Personer insjuknar allt eftersom i covid-19 och många vårdar sig själva hemma med milda eller relativt besvärliga symtom. Vi har sammanställt några omvårdnadsåtgärder som kan lindra upplevelsen av obehag.

 16. 11 juni 2020 | Nyheter

  Webbinarium om äldre och covid-19

  Äldre, sköra personer påverkas direkt och indirekt av covid-19. Svensk sjuksköterskeförening och deltagare för en dialog om omvårdnad och etik relaterat till äldre personer i behov av vård, omvårdnad och omsorg.

 17. 11 juni 2020 | Nyheter

  Ansvaret - läkare och sjuksköterskor under covid-19

  Redan innan pandemin var svensk hälso- och sjukvård hårt pressad med bemanningsproblem, stängda vårdplatser och vårdköer. Under den pågående Covid-19 pandemin som påverkar hela samhället är läget än mer ansträngt i hälso- och sjukvården som ställs inför mycket svåra och stora utmaningar.

 18. 03 juni 2020 | Etiska rådet

  Vad frågan gäller

  Detta uttalande avser att ur ett sjuksköterske- och läkarprofessionsperspektiv belysa den etiska avvägningen mellan att å ena sidan använda yttrandefriheten och meddelarfriheten samt ta ansvar för att påtala missförhållanden som berör yrkesområdet, och å andra sidan riskera att sprida oro och misstro mot myndigheter, officiellt sanktionerade budskap och rekommendationer som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Etik

 19. 27 maj 2020 | Nyheter

  Välkommen att söka våra hjälpfonder!

  Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd och Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond kan sökas av legitimerade sjuksköterskor, som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd.

 20. 05 maj 2020 | Nyheter

  VFU-konferansen är flyttad till april 2021

  Med anledning av covid-19 och det rådande läget väljer Svensk sjuksköterskeförening att skjuta fram konferensen Verksamhetsförlagd utbildning 2020. Nytt datum för konferensen är den 28 april – 29 april 2021 och konferensen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad. Konferensen kommer att hållas i Halmstad på Hotell Tylösand och temat är fortfarande Patientsäker VFU på grund- och avancerad nivå. Anmälan startar den 3 november 2020.

 21. 19 mars 2020 | Etiska rådet

  Privata sjukvårdsförsäkringar leder till ojämlik vård

  Tillgång till hälso- och sjukvårdsutbildad personal och vårdinrättningar i Sverige är begränsad. Förtur för patienter med privata sjukvårdsförsäkringar kommer att leda till försenad eller utebliven vård för andra patienter som kan ha större vårdbehov.

  Etik

 22. 11 mars 2020 | Etiska rådet

  Etiska reflektioner behöver ske regelbundet

  Sjuksköterskor behöver tillfällen till etisk reflektion för att stanna kvar i yrket, skriver Sjuk­sköterskornas etiska råd.

  Etik

 23. 23 oktober 2019 | Etiska rådet

  Låt inte den etiska reflektionen tystna

  Gemensamt uttalande antaget av de nordiska sjuksköterskeorganisationernas etiska råd i samband med det nordiska etikrådsmötet i Stockholm 23-24 september 2019.

 24. 01 april 2019 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor bör inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

 25. 01 april 2019 | Etiska rådet

  Uppmaning till sjuksköterskor i Förenade arabemiraten

  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

 26. 16 januari 2018 | Etiska rådet

  Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

 27. 26 juni 2017 | Etiska rådet

  Rätt till vård på lika villkor

  Svensk sjuksköterskeförening ställer sig tillsammans med 30 vårdorganisationer bakom Rätt till vård-initiativets nya ställningstagande om rätt till vård på lika villkor.

 28. 17 mars 2017 | Etiska rådet

  Sjuksköterskor och läkare kan inte medverka till tvångsmedicinering

  Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd och Svenska läkaresällskapets etikdelegation konstaterar i ett gemensamt uttalande att det inte är förenligt med god yrkesetik att sjuksköterskor och läkare medverkar till det som kan beskrivas som tvångsmedicinering när personer ska utvisas.

 29. 02 november 2015 | Etiska rådet

  Robotar och övervakning i vården av äldre - etiska aspekter

  Sjuksköterskornas etiska råd anser att Statens medicin-etiska råds (Smer) initiativ till rapporten om etiska aspekter på utvecklingen av robotar och övervakning i vården av äldre är mycket välkommen. Rapporten utgör ett betydelsefullt underlag för att uppmärksamma vilka etiska utmaningar som hälsorobotar kan innebära.

 30. 25 november 2014 | Etiska rådet

  Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

  Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.

 31. 25 november 2014 | Etiska rådet

  Sjuksköterskornas etiska råd uttalar sig mot samvetsklausul för vårdpersonal

  Rätt till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvård är till för patienten och inte i första hand för personalen. Det är inte en mänsklig rättighet att själv få välja vilka arbetsuppgifter som ska utföras i ett yrke. Patienter och närstående ska kunna lita på att legitimerade yrkesutövare utför de arbetsuppgifter som ingår i yrket.

 32. 06 oktober 2014 | Etiska rådet

  Nej till handel med organ

  I samband med årets Donationsvecka (vecka 41) och den Internationella donationsdagen den 11 oktober vill Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammar organdonation. Illegal organhandel och legal medicinsk turism är ett globalt socialt och etiskt problem. Det bästa sättet att motverka handel är att varje land gör sig så självförsörjande på organ som möjligt.

 33. 03 februari 2014 | Etiska rådet

  Uttalande angående TV-inspelningar inom sjukvården

  Det förekommer att landsting och andra vårdgivare sluter avtal med TV-bolag som ger dessa rätten att spela in svårt sjuka patienter på akutavdelningar eller inom den prehospitala vården. Rätten till hur inspelningarna sedan används överlåts som regel till TV-bolagen.

 34. 04 november 2013 | Etiska rådet

  Ta ställning i frågan om organdonation

  Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar dig att ta ställning till organdonation och göra din vilja känd. Det kan göra stor skillnad, rädda liv och eller göra livet bättre för någon. Om du inte redan tagit ställning till donation så gör det nu.

 35. 30 september 2013 | Etiska rådet

  Migrationsministern fortsätter förneka mänskliga rättigheter i vården

  ”Ofödda barn kan inte rå för att föräldrar fattar dumma beslut” säger migrationsminister Tobias Billström i Sveriges Radios lördagsintervju den 2 juni 2012. I samma intervju förminskar Billström mänskliga rättigheter och internationella konventioner till en ”rättighetskatalog” som den svenska regeringen kan välja och vraka ur.