Program

Svensk sjuksköterskeförening inbjuder tillsammans med Högskolan i Halmstad in till årets VFU-konferens. Temat är ”Patientsäker VFU – på grund- och avancerad nivå”

Programmet publiceras 3 november

Senast publicerad: 2020-06-11 14.12

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.