Posterutställning

Syftet med posterutställningen är att sprida goda exempel inom omvårdnad från utvecklings- och förbättringsarbeten eller resultat från forskningsprojekt till kollegor inom vård, omsorg och utbildning.

Fokus ligger på att visa hur vård och omsorg kan förbättras för patienter och närstående, i linje med konferensens tema: Sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad.

Mer information om abstraktinlämning kommer.

Senast publicerad: 2020-06-10 13.16

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.