VFU-konferens 2021

2021 arrangerades konferensen om verksamhetsförlagd utbildning i digitalt format. Den 28 april fick vi ta del av ett fullspäckat digitalt program med ny kunskap, inspiration och interaktion med kollegor från hela landet. Konferensen arrangerades denna gång i Svensk sjuksköterskeförenings egen regi med temat Simulering - när, var, hur.

Konferensen går att ta del av i efterhand. Titta under fliken VFU-konferensen 2021 till försäljning där den inspelade versionen går att skaffa till ett förmånligt medlemspris.

Målgrupp Vi välkomnar alla med intresse för simulering och verksamhetsförlagd utbildning som handledare, lärare, kliniskt verksamma, studenter och chefer. Konferensen har fokus på sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter på grund och avancerad nivå men kan vara lika givande för andra professioner i vården med intresse för simulering som metod, dess pedagogik och förutsättningar. En stor del av simuleringsträning handlar om utbildning som säker vård, personcentrerad vård, teamarbete, kommunikation, etik och ledarskap.

Kontakt

Anna Skånberg
Konferensansvarig
e-post:
anna.skanberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 13

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.