Program

Temat för konferensen är Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa och konferensen går den 8 - 9 mars på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Programmet är under bearbetning och uppdateras kontinuerligt med nyheter.

Dag 1

9:00 - 10:00 Registrering och fika

10:00 - 12:20 Plenum Mässhallen

Moderator Helle Klein

10:00 Inledning med underhållning

10:20 Välkomna till Sjuksköterskedagarna 2022 med Oili Dahl, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

Civilkurage, Anders Kompass

Sveriges bidrag till Agenda 2030 ur ett sjuksköterskeperspektiv, Charlotta George

Panelsamtal med Anja Basic, Oili Dahl, Charlotta George, Anders Kompass.

12:05 Sektionsparad med Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk.

12:15 Praktisk information om konferensen.

12:20 - 13:40 Lunch

13:40 - 14:40 Parallella sessioner

Fogelström

Personcentrerad grundläggande omvårdnad

Moderator

14:40 - 15:10 Kaffe
Galleriet

Postervandring

Moderator

Under kaffepausen pågår en postervandring.

15:10 - 16:20 Parallella sessioner

Mässhallen

Olika perspektiv på omvårdnad

Moderator

Riddarsalen

Kunskap om våld - nyckeln till förändring

Moderator

Fogelström

Klimat

Ett ändrat klimat ger ohälsa.

Lärdomar av 2018 års värmebölja i äldrevården

Sjuksköterska och miljöhandläggare

16:20 Mingel i Mälarsalen

Dag 2

9:00 - 10:15 Parallella sessioner

10:15 - 10:45 Kaffe
Galleriet

Postervandring

Moderator

Under kaffepausen pågår en postervandring.

10:45 - 12:00 Parallella sessioner

12:00 - 13:15 Lunch

13:15 - 15:00 Plenum Mässhallen

Moderator Oili Dahl

13:15 Prisutdelning

Förebyggande av stress och hur påverkar den oss? Hjälp till självhjälp, Helena Berggren

14:50 Tack och ses igen

15:00 Take away fika

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.