Posterutställning

Syftet med posterutställningen är att sprida och delge ny kunskap inom omvårdnad från utvecklingsarbeten och resultat från forskningsprojekt till kollegor inom vård, omsorg och utbildning. Fokus ligger på att visa hur hälso- och sjukvård inom region och kommun kan förbättras för patienter och närstående, i linje med konferensens tema: ” Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa".

Sista anmälningsdagen för att skicka in abstrakt till posterutställningen var den 19 december 2021 kl. 14.00.

Anmälan är tyvärr stängd.

Posterpriser

En jury bedömer postrarna enligt fastlagda kriterier och två utmärkelser delas ut, en för bästa forskningsposter och en för bästa utvecklingsposter. Priset är en veckas stughyra i Huså. Eventuell vinstskatt betalas av mottagaren.

Vid frågor kontakta:

Kontakt

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.