Hälsotorg

På konferensen kan du besöka vårt Hälsotorg, en mötesplats för dig med intresse för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Kom och diskutera och inspireras av kollegor och experter inom området.

  • Hur kan du stödja dina patienter – ”prata om rökning, alkohol, matvanor och fysisk aktivitet”

Möt personer som arbetar med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder
Akademisk primärvårdscentrum, Region Stockholm.

Du kan också träffa personer som arbetar med Senior Alert, Primärvårdskvalitet,
Nationellt Centrum för Kvinnofrid och Riksförbundet Attention

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.